Akümülasyon; rastgele objelerin sanat malzemesi olarak kullanılmasını tanımlamak için kullanılan terim.

Kompozisyonda yer alan nesnelerin varılmak istenen noktaya gelişi üç aşamadan oluşuyor: Varoluş, Değişim ve Bozulma.

Accumulation means things which have been collected together or acquired over a period of time get used to perform any discipline of art. An accumulation of experience and knowledge in art contains three different states: EXISTENCE, CHANGE, DISRUPTION.

VAROLUŞ

Nesneler hiçbir distorsiyon olmadan en doğal halleriyle bir armoni içinde doğada varolurlar. Dış etkenler nesneye etki edemez, onu bozamaz veya kirletemez. Bu bağlamda nesne, özde sadeliğiyle varolmaktadır. Sanatçı, nesnenin bu halini önce gözlemler, sonra yorumlar ve son olarak değişim sürecini başlatır.

EXISTENCE

Objects in nature, co-exist with earth in a harmony and without any distortion. External factors can’t apply on them, can’t disturb them or contaminate them. In this context, the object, does exist in simplicity with its essence. The artist observes it first, then renders it in his/her mind and triggers the change.

Nar

02

 DEĞİŞİM

Değişme süreci aktif bir eylemle direkt olarak nesneye yüklenir. Sanatçı nesne üzerinde deneyler yapar. Onu değiştirir, özünü bozar, olmayanı verir, olanı alır. Artık nesne varolduğu zamanki öz biçimini ve işlevini yitirmiştir. Varoluş belirtkesi giderek silikleşir ve değişir. Böylece nesne bozulma sürecine geçer.

CHANGE

The process of change applies on to object via a vigorous act. The artist performs experiments on it. He/she changes it, disrupts its core, adds what’s missing and takes what’s not. The object loses its essence and function in this state. It becomes barely perceptible and gets changed. That’s the point of no return and course of disruption gets started.

04

05

BOZULMA

Deformalizm etkisini hızla göstermeye başlar. İlk gözlem renklerdeki değişmede görülür. Sonrasında için dışa, tersin düze dönüşmesi durumu yaşanır. Bozulma hızla yayılır ve nesnenin varoluş halinden eser kalmaz. Bozulma tamamlanır.

DISRUPTION

Deformation occurs instantly. The first act of observation contains the change of colors. Afterwards inner gets out, upside gets down, borders gets reversed. Disruption spreads out fast, the form of existence turns to no more and disruption is now, finally completed.

Nar

Mor02

Limon01

Domates01

Leş2

Üzüm

Yeşil02

İçerik, Çekim ve Prodüksiyon: Oldmagnet

Production, Content and Photo Credit: Oldmagnet