Bora Akinciturk 1

Bora Akincitürk 2

“Bora Akıncıtürk,izleyicisini sanatın bazen totaliter kalıplara sıkışmış uygulamalarından, teorisinden ve tarihinden ayırıp özgürleştiriyor. Onun işlerini usûlen ya da terimsel yönlerden çizgisel bir sistemi okuyormuş gibi değerlendiremeyiz. Onun çalışmalarını gözlemler, düşünür, yapıtaşlarına ayırır ve deneyimleriz. Yani işin sonunda sanatçı bizi pasif bir gözlemci pozisyonundan alıp özgürleştirerek aktif bir katılımcı haline getirir.  Onun çalışmalarının bu öne çıkan katılımcı karakteristiği, medya ve sermaye tarafından pompalanan tembellik ve atalet ile mücadeleyi simgeliyor.”

Bora Akıncıtürk 1982 doğumlu, Londra’da yaşıyor ve çalışıyor.

“Bora Akıncıtürk liberates the spectator from the former sometimes totalitarian boundaries of art’s traditional practice, theory and history. We cannot “read” his works, as reading expects a linear system, syntax and meaning. We observe, think, deconstruct and experience his works. So in the end, the artist liberates us from our passive role of being an observer, and puts us in the position to become an active participator. This participatory character of his work is one of its most remarkable issues, as it fights against today’s common laziness and passivity, which is subversively promoted by the media and the capital.”

-Marcus Graf, 2012

Bora Akıncıtürk (born 1982) lives and works in London.

Facebook

Instagram

Twitter

Website