2. İstanbul Tasarım Bienali bu sene “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” temasını konu alıyor. 2. İstanbul Tasarım Bienali için Ekinakis‘in kurucusu Ekin Büyükşahin‘in hazırladığı “FACES”, İKSV Tasarım Mağazası Özel Seçkisi’ne alındı ve bienal kapsamında da sergilenmeye hak kazandı.

FACES
GEÇMİŞE/GELECEĞE/AN’A DAİR PESİMİST/OPTİMİST PORTRELER

Bu seri, insanın geçmiş, gelecek ve an arasında durduğu yeri göstermeyi amaçlar. Telden yapılmış yekpare insan portreleri ve telden oluşan farklı formlar, kişinin varoluşunu anlatır.Tellerin sabitlendiği parçaların ahşap olması, yaşama işaret eder. Geometrik şekiller ise insanların, karakterlerini nasıl şekillendirdiğine gönderme yapar.

Objelerden herhangi biri geçmişe, geleceğe veya şimdiki zamana referans verebilir. Geçmişten gelen bir bilinç kütlesi, geleceğe dair beklentiler veya anlık bir ifadenin soyutlanmış yansıması olarak yorumlanabilir. Bu yorum, zaman içinde anlam değiştirebilir.

Objeler iki türlü de yorumlanabilir:

– Gelecek artık eskisi gibi değil, çünkü sabırsızız, yalnızız, ötekiyiz, huzursuzuz, benciliz, mutsuzuz, umutsuzuz, korkağız.
Tüm bu tanımlamalar bir kütle olarak gözümüzün önünde duruyor. Gelecek, bu yüzden daha karanlık.

– Gelecek artık eskisi gibi değil, çünkü sabırsızlığımızdan, yalnızlığımızdan, öteki olma hissimizden, huzursuzluğumuzdan, bencilliğimizden, mutsuzluğumuzdan, umutsuzluğumuzdan, korkaklığımızdan arınmaya çalışıyoruz. Tüm bu tanımlamaların oluşturduğu ve gözümüzün önünde duran bu bilinç kütlelerinden sıyrılmaya çalışıyoruz. Beklentimiz, geleceğin aydınlığı.

Facebook

Instagram

Twitter

Ayrıntılı bilgi için: İKSV Tasarım