Work on Paper 1

Çağdaş sanat, bugün son derece bağımsız bir arenada yoluna devam ediyor; gündelik hayatın imgelerinden uzak, kendi kural ve karakterlerini kendisinin belirlediği, alternatif bir sahnede yer alıyor. Sanat dergilerinden ikinci sınıf gazete haberlerine uzanan bir süreçte ilerleyerek kendine yer edinen çağdaş sanat diyaloglarının rengi, karışık felsefi söylemleri, kinayeli demeçleri ve tanıtım amacıyla yapılan gösterileri dahi abartılı bir şova dönüştürerek bir nevi popüler kültürün beklentisine cevap veriyor.

Konuların, tekniklerin ve de formların daha da bir artan çeşitlilikle vücut bulması adeta insanın başını döndürüyor. Bu çeşitlilik ve çokluk elbette birçok sorunu da beraberinde getiriyor ki sanatın ilk defa karşılaştığı bir durum değildir bu. Değişen dünyada, yalnızca sanatın ve sanatçının anlamı değişmekle kalmaz, şüphesiz bu durumdan her türlü nesne, kişi veya olgu da nasibini alacaktır.

Work on Paper 3

 

Kavramları alaşağı eden bunca olumsuzluğa rağmen resim yapmak veya ‘sanatçılık mesleği’ bugün hala popüler bir uğraş ise, bu durumu onun özgür bir alanda serbestçe dolaşmasına ve sanatçıya da bu dolaşımda serbestçe çalışma sahası sunmasına borçludur. İzleyicisine ise ‘kendi sınırları içerisinde’ bağımsız bir değerlendirme fırsatı sunar.

 Öte yandan bugün, sanatın ulaşılmazlığı ve de bilinmezliğiyle övünen kitle kültürü, onun tam tersine son derece anlaşılır ve de yalın bir hale geliyor olma ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorundadır.

Sanatçının bu piyasadan bağımsız olarak ilerlemesini sağlayan az sayıdaki iyi niyetli entelektüel girişim, mütevazi bir şekilde sanatı ve sanatçıyı kuşkusuz bu yeni kitle kültürü’nden çok faklı bir yerde tutacaktır.

Bu doğrultuda Cep Gallery | Contemporary Exhibition Platform, genç kuşak sanatçıların birbirinden bağımsız çalışmalarını ‘’Kağıt İşler / Works on Paper ‘’ adlı sergi ile bir araya getiriyor. Sergi 15 ocak 2015 tarihine kadar Cep Gallery | Contemporary Exhibition Platform’da görülebilir.

Facebook

Cep Gallery