Taylan Unal 1

Taylan Unal  4

Taylan Unal  3

Taylan Unal  2

Taylan Ünal, tercih ettiği medyum resim olsa da, yaptığı işin mesleki bir sıfatı olmaması gerektiğini düşünüyor. İstanbul’da resim yapan Ünal, Fransız Ekolü felsefenin en önemli düşünürlerinden Gilles Deleuze’ün konseptleştirdiği bir çok “idea” üzerinden kendi ifade ediş biçimini geliştiriyor. Taylan Ünal’ın resimlerinde en çok tartıştığı konular arasında Organsız Beden, Yersiz- Yurtsuzlaşmışlık hissiyatı ve kimliksizleştirme hissi sayılabilir. Kullandığı teknikleri sınırlandırmayan ve özellikle resimde, tekniksel bir tür füzyon üzerinden anlatım dilini zenginleştirmeyi hedefleyen Ünal’ın resimlerini görsel olarak inceleyecek olursak; Pollock’un araştıran, ritüelistik ve planlı rastlantısallığını, Baconesque bir ifade uslübu ile ele alarak füzyonlaştırdığını söyleyebiliriz. Taylan’ın resimlerinde göz göze geldiğimiz kişilerin benliksizleştirilmiş olmalarından ötürü; non-existensial bir katmanda kendi doğalarına kontradiksiyonel bir varoluş sürdürdükleri söylenebilir. Bu sebepten ötürü Taylan’ın çalışmaları: Temsili kaygılarla yapılmış portre resimleri olarak algılanmak yerine; Çok katmanlı, birbirine bitişerek ardışıklaşan sıkışık kişiliklerden oluşmuş mimari bir strüktürün “ön façade’ı “ olarak okunmalıdır. 1982 doğumlu Taylan Ünal, Cihangir’deki atölyesinde anti psikiyatri ve resim üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Taylan Ünal Facebook

Fotoğraflar: Denef Huvaj