Monette and Mady aren’t just identical-they are inseparable. The Parisian twins live in the same apartment, dress alike, dance together and share every meal. For Kinfolk’s Family Issue, they collaborated with Swedish photographer Maja Daniels to create a short film about the twins synchronized lives.

Monette ve Mady sadece tek yumurta ikizleri değil aynı zamanda ayrılmaz bir bütünler. Parizyen ikizler aynı apartman dairesinde yaşar, aynı giyinir, birlikte dans eder ve bütün yemeklerini paylaşırlar. Kinfolk’un Family sayısı için İsveçli fotoğrafçı Maja Daniels ile işbirliği yapan Monette ve Mady, ikizlerin senkronize hayatları hakkında kısa bir film yaratmış.

Kinfolk