Joana Kohen 3

Un-Known 2016 sezon açılışını Joana Kohen’in “Life For Rent” adlı sergisi ile yapıyor. Kohen, pratiğini deneysel bir düzlemde sunduğu kavramların çerçevesinde disiplinler arası bir yol takip ediyor. Sanatçı, çeşitli karma ve kişisel sergilerden sonra son dönem işlerini üçüncü kişisel sergisiyle 01.04.2016 – 24.04.2016 tarihleri arasında Un-Known bünyesinde izleyiciler ile buluşturuyor.

Sergi; sanatçının temelde kimlik, cinsiyet ve beden politikaları ile ilişkili olarak sorun haline getirdiği kavram ve imgeler üzerinden, artık evrilmesi gerektiğini düşündüğü feminizme yeni bir bakış açısı getiriyor. Kohen, sosyokültürel bağlamların sanat üzerindeki etkilerini ele alarak “gelecek dişil, kimlik ve cinsiyet” meselelerini otobiyografik olarak irdeliyor. Sanatçı, pratiğinde kendi bedenini sıkça kullanarak objeleştirme deneyimlerini eleştirel bir çözümleme ile izleyiciye aktarıyor ve ‘kadın imajını’ yeniden biçimlendirmeyi konu ediniyor.

Joana Kohen 5

Sanatçı, 1940’lardan beri süregelen kadını objeleştirme, güzellik anlayışının teknoloji ve sanat alanlarındaki değişim-dönüşüm paradoksları, tabular ve sistemin günümüze nasıl geldiğinin yapı dinamikleri gibi özellikle değinmek istediği konuları yorumlayıp bunların kendi üzerindeki etkisini ele alıyor. Kohen, değişmeyen tabu ve kültürel sistemlerin insan üzerindeki bastırılma-kıstırılma sebebiyetinin nasıl değiştirebileceğinin yolunu arıyor. Otoportrelerini ironik bir anlatımla sergileyen sanatçı, 21. yüzyıl kadın estetiği normlarının kodlarını araştırırken, izleyiciye aktarılan dokümantasyon sanatçının samimi bir şekilde sunduğu hayatını kutluyor ve izleyiciye dönemsel bir kiralama metodu ile sunuyor.

 

Joanna davetiye

Sanatçı, çıktığı yolda yaşadığı dönüşümü performans, video ve heykellerine aktarıyor. Joana Kohen’in “Life For Rent / Kiralık Hayat” sergisi 01.04.2016 – 24.04.2016 tarihleri arasında Un-Known’da görülebilir.

UN-KNOWN

Mürselpaşa Cad. No: 183 / Balat

Joana Kohen