Featured Posts

Onu Öldür, Beni Güldür / Ali Elmacı
“Onu Öldür, Beni Güldür” sergisindeki fantastik sahnelerde, bal yapan eşek arılarına, abaküse takılmış kurukafalara, bağırsak şeklindeki sarıklara ve gözünü izleyiciye dikmiş huzursuz çocuklara rastlıyoruz. Çekici olanla iticiyi, samimi olanla tehditkarı, doğalla yapayı, kutsalla kitsch'i bir arada seyrederken hangisine inanacağımızı şaşırıyoruz.
View Post
To top
5 Jun

Sanat Okulunda Öğrenilecek 10 Şey

1 Çizim yapmayı öğrenmek

Çizim, görünüşü yakalayıp resmetmek için kullanılan bir araçtan fazlasıdır. Kendine özgü bir sentaksı, grameri ve önceliği olan bir dildir. Çizim yapmayı öğrenmek demek görmeyi öğrenmek demektir. Bu bakımdan her sanat faaliyeti için geçerli bir metafordur. Her ne biçimde olursa olsun, çizim yapmak algıyı ve düşünceyi görüntüye dönüştürür, bize gözlerimizle düşünmeyi öğretir.

2 Kompozisyon, imge yaratımının temelidir

Bir imgede parçaların tümü arasındaki uzamsal ilişkidir. Bu ister bir çizim olsun, isterse resim, heykel, fotoğraf, video ya da enstalasyon, bir şeyin nasıl kompoze edildiği onun görünüşünü, uyandırdığı hissi ve anlamını belirler. Kompozisyonda çeşitlemeler tıpkı müzikteki ezgiler gibi sınırsızdır.

3 Sözcükler birer imgedir

Görselin gücü görsel olarak alımlanan her şeyde mevcuttur. Yazılı sözcük hem simgedir hem de bir düşünme aracı, hem imge hem de şekillenmemiş nesne olarak var olan imgeler çağrıştırır. Bazı fikirler vardır ki en çok şekillenmedikleri ve kısa süreli, anlık deneyimler olarak var oldukları zaman etkili olurlar. Kavram şekillenmiştir.

4 Temel renk ilkelerini öğrenin

Üç ana renk vardır: kırmızı, mavi ve sarı. Bunlar diğer tüm renklerin yapıtaşalrıdır. Mor (mavi ve kırmızı), yeşil (mavi ve sarı), ve turuncu (kırmızı ve sarı) ara veya yardımcı renklerdir. Bunlar iki ana rengin eşit oranda karışımından oluşur. Ana ve ara renklerin karışımı oldukları için diğer tüm renklere üçüncü derece renkler denir.

5 Tüm görsel anlatım araçlarında zaman temel bir öğedir

Zaman iki önemli şekilde kendini gösterir: biçimin ortaya çıkması ve izleyicinin deneyimiyle. Gerçek zamanlı süreç soyut bile olsa, bir anlatı yapısı veya doğrusal bir izlek içerir ve ölçülü birimler (film, performans ve video) halinde bilgi ve deneyim aktarır. Böyle durumlarda izleyici pasif alıcı olur. Kayıtlı görsel malzeme, video, film, ışık gösterisi ve bilgisayar simülasyonları zaman duygusuyla oynayarak zamansal yanılsama yaratma imkanı verir. Zaman bir boyuttur.

6 Bilgi bir araçtır

Yağlıboyanın, gümüş jelatin baskının veya iri bir kil parçasının maddeselliğinden yoksun ve sürekli değişebilir olmakla birlikte, bilgiyi artık sanatın inşasında kullanılabilecek bir malzeme olarak kabul etmeliyiz. Ancak, amaca uygun şekilde işlenip incelendikten sonra ortaya tutarlı bir tanımlama çıkarmak üzere kullanılmadıkça, bilgi yalnız bir veridir. Bilgiyi daha geniş bir imge yaratmak için kullanılan bir fırça darbesi olarak düşünün. Fiziksel araçların aksine bilgi kolayca çürütülebilir ve güncelliğini yitirebilir. Dolayısıyla, diğer tüm araçlar gibi, metaforik bir anlam oluşturacak şekilde kullanılmalıdır.

7 Eskiz veya not defteri taşıyın

Fikirler ve imgeler uçup gidebilir. Onları aklımıza geldiği anda kaydetmeliyiz. Sakın nasıl olsa unutmam deyip geçmeyin. Aklınıza parlak bir fikir geldiğinde onu hemen not edin.

8 Her görsel anlatım aracı bir içerik aktarım sistemidir

İletişim teknolojisine çok fazla önem verildiğinde, aktarım sistemi kolayca içeriğin önüne geçip onu etkisizleştirebilir. Teknoloji kullanışsız hale gelir. Önceliği içeriğinize verin, sonra da onu en etkili şekilde aktaracak aracı bulun.

9 Atölye sadece bir çalışma yeri değildir, aynı zamanda bir ruh halidir

Çalışmalarınızı yürüttüğünüz, deneyler yapıp sonuçları hakkında düşündüğünüz yerdir. İster bir oda isterse bilgisayar ortamı olsun, atölyeniz sanatınızı icra ettiğiniz yerdir.

10 Büyük sanatçılara hayran olun, fakat onların buluşlarını tekrarlayarak kariyer yapmaya çalışmayın

Çoğu öğrenci güncel ve tarihsel sanat yapıtlarına tutkuyla bağlandıktan sonra karar verir sanat eğitimi almaya. Titian, Turner, Rodin veya Cezanne’ın olağanüstü güzellikte yapıtlarını ya da çağdaş sanatın cesur atılımlarını derinlemesine incelemekten daha heyecan verici ne olabilir? Ancak hiçbir öğrenci şunu unutmamalıdır ki, sanat durmadan işlenen bir alandır ve henüz bilinmeyeni araştırıp ortaya çıkarmak üzere tüm bilinenleri aşmaya uğraşır. Geçmiş yapıtlar tarihin bir dönemine getirdikleri çığır açıcı yeniliklerle sonsuza dek anılacaklardır. Her sanatçı aynısını kendi yaşadığı dönem için yapmalıdır.

Kaynak: Sanat Okulunda Öğrenilecek 101 Şey, Kit White, YEM Yayın

AYŞİN İLDEŞ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra University of The Arts London ve Chelsea College’da iletişim ve medya üzerine eğitim aldı. Çeşitli yayınlarda yıllardır kültür-sanat, sinema, müzik, seyahat, dekorasyon ve gastronomi alanlarında editörlük yapmanın yanı sıra, markalara ve kişilere dijital iletişim danışmanlığı, yaratıcı içerik ve kurumsal blog yönetimi, kurumsal dergi yaptığı işlerden bazıları. Yazı İşleri Müdürü ve Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak çalıştığı Büyük Kulüp'ten ayrıldıktan sonra Kurucusu olduğu Beyoğlu Creative'i hayata geçirdi. Yeni projeler tasarlamaya ve çeşitli platformlarda yazmaya devam ediyor.

No Comments

Leave a reply