Featured Posts

Onu Öldür, Beni Güldür / Ali Elmacı
“Onu Öldür, Beni Güldür” sergisindeki fantastik sahnelerde, bal yapan eşek arılarına, abaküse takılmış kurukafalara, bağırsak şeklindeki sarıklara ve gözünü izleyiciye dikmiş huzursuz çocuklara rastlıyoruz. Çekici olanla iticiyi, samimi olanla tehditkarı, doğalla yapayı, kutsalla kitsch'i bir arada seyrederken hangisine inanacağımızı şaşırıyoruz.
View Post
To top
28 Mar

Life for Rent by Joana Kohen

Joana Kohen 3

Un-Known 2016 sezon açılışını Joana Kohen’in “Life For Rent” adlı sergisi ile yapıyor. Kohen, pratiğini deneysel bir düzlemde sunduğu kavramların çerçevesinde disiplinler arası bir yol takip ediyor. Sanatçı, çeşitli karma ve kişisel sergilerden sonra son dönem işlerini üçüncü kişisel sergisiyle 01.04.2016 – 24.04.2016 tarihleri arasında Un-Known bünyesinde izleyiciler ile buluşturuyor.

Sergi; sanatçının temelde kimlik, cinsiyet ve beden politikaları ile ilişkili olarak sorun haline getirdiği kavram ve imgeler üzerinden, artık evrilmesi gerektiğini düşündüğü feminizme yeni bir bakış açısı getiriyor. Kohen, sosyokültürel bağlamların sanat üzerindeki etkilerini ele alarak “gelecek dişil, kimlik ve cinsiyet” meselelerini otobiyografik olarak irdeliyor. Sanatçı, pratiğinde kendi bedenini sıkça kullanarak objeleştirme deneyimlerini eleştirel bir çözümleme ile izleyiciye aktarıyor ve ‘kadın imajını’ yeniden biçimlendirmeyi konu ediniyor.

Joana Kohen 5

Sanatçı, 1940’lardan beri süregelen kadını objeleştirme, güzellik anlayışının teknoloji ve sanat alanlarındaki değişim-dönüşüm paradoksları, tabular ve sistemin günümüze nasıl geldiğinin yapı dinamikleri gibi özellikle değinmek istediği konuları yorumlayıp bunların kendi üzerindeki etkisini ele alıyor. Kohen, değişmeyen tabu ve kültürel sistemlerin insan üzerindeki bastırılma-kıstırılma sebebiyetinin nasıl değiştirebileceğinin yolunu arıyor. Otoportrelerini ironik bir anlatımla sergileyen sanatçı, 21. yüzyıl kadın estetiği normlarının kodlarını araştırırken, izleyiciye aktarılan dokümantasyon sanatçının samimi bir şekilde sunduğu hayatını kutluyor ve izleyiciye dönemsel bir kiralama metodu ile sunuyor.

 

Joanna davetiye

Sanatçı, çıktığı yolda yaşadığı dönüşümü performans, video ve heykellerine aktarıyor. Joana Kohen’in “Life For Rent / Kiralık Hayat” sergisi 01.04.2016 – 24.04.2016 tarihleri arasında Un-Known’da görülebilir.

UN-KNOWN

Mürselpaşa Cad. No: 183 / Balat

Joana Kohen

AYŞİN İLDEŞ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra University of The Arts London ve Chelsea College’da iletişim ve medya üzerine eğitim aldı. Çeşitli yayınlarda yıllardır kültür-sanat, sinema, müzik, seyahat, dekorasyon ve gastronomi alanlarında editörlük yapmanın yanı sıra, markalara ve kişilere dijital iletişim danışmanlığı, yaratıcı içerik ve kurumsal blog yönetimi, kurumsal dergi yaptığı işlerden bazıları. Yazı İşleri Müdürü ve Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak çalıştığı Büyük Kulüp'ten ayrıldıktan sonra Kurucusu olduğu Beyoğlu Creative'i hayata geçirdi. Yeni projeler tasarlamaya ve çeşitli platformlarda yazmaya devam ediyor.

No Comments

Leave a reply